Носители на богоровска стипендия през годините

Стипендията е учредена през 2008г и се присъжда в два раздела “Богоровец на годината”и “Богоровски клас”. Тя се гласува от Педагогическия съвет на гимназията.

Стипендията се връчва на ученици, които имат постижения в науката на областно, национално или международно ниво; които участват активно в живота на гимназията и допринасят за издигане на авторитета й; имат отличен успех и висок морал.

Денис Русев
от XII Б
и Марина Петкова
от XII В клас
(от ляво на дясно)

за 2022 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за отличен успех, отговорно отношение към учебния процес и  активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Петко Петков
от XII Б
и Наталия Ганчева
от XII А клас
(от ляво на дясно)

за 2021 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за отличен успех, отговорно отношение към учебния процес и  активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Никола Балев
от XII А клас

за 2020 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за отличен успех, отговорно отношение към учебния процес и  активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • носител на многобройни призови места в национални и международни спортни състезания
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Елена Захариева
от XII Б клас

за 2020 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за отличен успех, отговорно отношение към учебния процес и  активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Мария Кирева
от XII Б клас

за 2020 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за отличен успех, отговорно отношение към учебния процес и  активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • носител на призови места от литературни конкурси
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Ирина Митева
от XII A клас

за 2019 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • за заемани многобройни призови места в национални състезания, предимно по български език и литература
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

 • второ място на  Националния кръг на състезанието по български език и литература “Любословие” през 2019 г.

Добромир Зафиров
от XII A клас

за 2019 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • за заемани многобройни призови места в национални състезания, предимно по български език и литература
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

 • единствен представител на Хасковска област на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература през 2019 г.

Теодор Стоянов и Росен Косаков
от XII A и XII Б клас
(от ляво на дясно)

за 2018 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”

 • за активно участие в училищния живот през целия период на обучение
 • за заемани призови места в национални състезания
 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Георги Димитров от XII A кл.

за 2017 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”

 • за отличен успех и активно участие в училищния живот през целия период на обучение;

 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

Делян Балев и Татяна Чаушева от XII A кл. (от ляво на дясно на снимката)

за 2016 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ЕГ „Д-р Иван Богоров”

 • за най- висок принос за издигане на авторитета на училището

 • заемани призови места в многобройни национални и международни състезания

 • активно участие в училищния живот през целия период на обучение

Виктория Несторова от XI A кл.

за 2015 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ЕГ „Д-р Иван Богоров”

 • За отговорно отношение към учебния процес и отличен успех

 • За активно участие в извънкласни форми и изяви на училищно, общинско, регионално и национално ниво

 • За завоювани челни места в националните състезания на Българския турнир по английска реч и дебати и участие в Международното състезание по реч и дебати в гр. Далас, щата Тексас, САЩ

 • За висок богоровски дух и издигане авторитета на училището

Дарина Пейчева от XII A кл. и Елеонора Райкова от XII Б кл.(от ляво на дясно на снимката)

за 2014 г

Стипендията се присъжда от Ръководството и Педагогическия съвет на ЕГ „Д-р Иван Богоров” за:

 • отговорно отношение към учебния процес и отличен успех през целия курс на обучение

 • активно участие в извънкласни форми и изяви на училищно, общинско, регионално и национално ниво,

 • отлично представяне и получено звание ЛАУРЕАТ на Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование през 2013/2014 г

 • висок богоровски дух и издигане авторитета на училището