БОГОРОВЦИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РАЙОННИЯ СЪД

Посещение в РС

На 30.04.24г. ученици от ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ посетиха Районен съд – Димитровград по случай „Ден на отворените врати“. Представители на гимназията бяха XI А и техният преподавател по гражданско образование – г-н Калоян Донев.

Богоровци бяха посрещнати лично от административния ръководител – Председател на Районния съд Огнян Гълъбов. Той запозна присъстващите със задълженията на съдията и прокурора, техните правомощия и конкретните действия, които извършват в хода на съдебното производство по съответно дело.

Нашите ученици имаха изключителната възможност да видят в действие работата на димитровградския Районен съд и структурата на действащата съдебна система. Те наблюдаваха на живо в една от съдебните зали гражданско дело, постъпило чрез програмния модул за разпределение на дела на принципа на случайния подбор.

Визитата в съда е част от обучението по гражданско образование и заложеното в учебната програма посещение на държавна институция.

Related Posts