БЪДИ СЪПРИЧАСТЕН С ПРОЕКТА ПОДАЙ РЪКА

Подай ръка на живота

Екипът по проект “Подай ръка на живота” обявява конкурси за:

  • КОЛАЖ
  • ЕСЕ на тема „Подари живот“;
  • ПОСЛАНИЕ на кампанията;
  • ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Конкурсните работи могат да бъдат на хартиен носител или електронен (дигитален) вид по избор на участниците. Към всяка творба трябва да бъдат посочени трите имена на участника, град, училище, клас и телефон за обратна връзка. В конкурса могат да участват ученици от 5-ти до 12-ти клас от цялата страна. Конкурсните работи трябва да са насочени към идеята и целите на проекта за подкрепа на донорството и спасяването на човешкия живот.

Презентациите трябва да са изработени на PowerPoint, като слайдовете трябва да са минимум 10 и максимум 15. Задължително е да има богат нагледен материал и малко, но разбираем текст. Трябва да има слайдшоу, по възможност анимации и музика към презентацията

Очакваме вашите творби на електронната поща на проекта– podia_rakanajivota@abv.bg , а хартиените носители до Димитър Делев, ЗДУД в гимназията, или в канцеларията на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“. Срок за изпращане на конкурсните работи- 05.02.2024 г. включително.

Ще подберем трите най-оригинални предложения, като победителите ще бъдат определени чрез гласуване от членовете на екипа.

За победителите сме предвидили атрактивни награди.

Желаем успех на всички участници в конкурсите!

Адрес за участниците от страната, които ще изпратят на хартия своите материали: гр. Димитровград, бул “Христо Ботев” 45, ПЕГ “Д-р Иван Богоров” за проекта Подай ръка на живота

Related Posts