ВИПУСК 2022 СЕ ДИПЛОМИРА

Дипломиране на Випуск 2022

Събитието бе на 23 юни в ГБ“Пеньо Пенев“ и събра зрелостниците от випуск 2022година, много родители, гости и приятели. В своето слово директорът Красимир Кръстев отбеляза, че това е поредният успешен випуск на ПЕГ“Д-р Иван Богоров“. Успешно завършилите богоровци са 71 в дневна и самостоятелна форма на обучение. Позитивни са резултатите от държавните зрелостни изпити. По български език и литература средният брой точки на випуска е с 10 повече от средния за региона и значително по-висок от средния за страната. Постиженията на матурата по английски език в профилирана форма на обучение са съизмерими с най-добрите в България. Успешно е представянето и на държавните зрелостни изпити по биология, география, история и втори чужд език – руски и немски. Резултатите доказват реални и устойчиви знания, защото оценките от 11. и 12.клас се припокриват с постиженията от ДЗИ.

Поздрав от името на зрелостниците отправи Марина Петкова с пожелания за още много ползотворни години като тези в родната гимназия. Вълненията си като учител и родител сподели и Анна Паунова, която благодари за вниманието и подкрепата и пожела на младите хора успешна реализация.

Първи своите дипломи и подаръци получиха 16 богоровци с отличен успех от втори гимназиален етап. Участниците в международния мастърклас по физика също получиха своите сертификати за високи постижения.

Почти всички зрелостници споделиха, че ще продължат обучението си във висши учебни заведения.