В СВЕТА НА  ДЖАЗА

В СВЕТА НА ДЖАЗА

Открит урок по музика пренесе учениците  от  IX-а с преподавател Марин Калинков  в света на джаза. Специален гост лектор бе известният музикант Димитър Русев от „Акустично джаз трио Димитровград“. Чрез иновативната технология обърната класна стая  Даная Вълева от IX-б клас   представи темата на урока  “Възникване на джаза в края на XIX и началото на ХХв.“ Димитър Русев представи развитието на джаза по години не само в света, но и  в България, а след това атрактивно показа на учениците разликата между стиловете в джаза. Накрая  домакини и гости заедно изсвириха  един джемсешън.