ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Екип "Жива история" в библиотеката

Екип на проект „Жива история“ посети на 04.10.2023г ГБ “Пеньо Пенев“. Получихме професионална помощ от директора г-жа Валентина Терзиева и целия колектив. Те съставиха специално за целите на нашия проект две много ценни библиографски справки. Първата съдържа подробна информация за издаденото от и за д-р Иван Богоров, което дава възможност на младите изследователи да открият нови страни от многостранното духовно наследство на своя патрон. Втората библиографска справка е за историята на ПЕГ “Д-р Иван Богоров“, отразена на страниците на местния и регионалния печат. Получените резултати са много интересни и дават възможност на  учениците да проследят през още една гледна точка развитието на своето училище.

Валентина Терзиева обясни подробно какво представлява библиографската справка, как се работи с нея  и какви възможности дава  на младите изследователи. Така създадените материали в рамките на проекта ще имат още по-голяма стойност.

А ние благодарим за професионалната помощ и искреното съдействие !

Related Posts