График за СФО – сесия февруари 2023

Новини

График за провеждане на изпити на ученици  от

самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година

февруарска изпитна сесия

ПредметДатаЧас
Изобразително изкуство06.02.2023г.14:30 ч.
Гражданско образование07.02.2023г.14:30 ч.
Физическо възпитание и спорт08.02.2023г.14:30 ч.
Музика09.02.2023г.14:30 ч.
Философия10.02.2023г.14:30 ч.
Химия и ООС13.02.2023г.14:30 ч.
Биология и ЗО14.02.2023г.14:30 ч.
ИТ/писмен и практически/15.02.2023г.14:30 ч.
География и икономика16.02.2023г.14:30 ч.
История и цивилизации17.02.2023г.14:30 ч.
Физика и астрономия20.02.2023г.14:30 ч.
Математика21.02.2023г.14:30 ч.
Испански, немски и руски език ИУЧ22.02.2023г.14:30 ч.
Испански, немски и руски език ЗУЧ23.02.2023г.14:30 ч.
Английски език ИУЧ24.02.2023г.14:30 ч.
Английски език ЗУЧ27.02.2023г.14:30 ч.
Български език и литература28.02.2023г.14:30 ч.
Английски език устен01.03.2023г.14:30 ч.
Испански, немски и руски език устен02.03.2023г.14:30 ч.

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение  за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, се организират според предварително подадено от ученика заявление / 20 дни по-рано/, за полагане на изпити по време на обявените изпитни сесии през учебната 2022/2023 година.

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

                                                           ДИРЕКТОР:……………..

                                                                                       / К.Кръстев /