Да се докоснеш до науката от първа ръка

Новини

Споразумението за сътрудничество между ПЕГ “Д-р Иван Богоров” и ПУ “Паисий Хилендарски”, сключено по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда” вече е работещо. В периода май – юни се проведе  първата среща на учениците от профил “Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда” с преподавателите от Физико – технологичния факултет на университета. В центъра по природни науки на гимназията доц. д-р Тодорка Димитрова и доц. д-р Гинка Екснер представиха пред учениците университета, физико – технологичния факултет и възможностите, предоставяни на зрелостниците за следващата степен на тяхното образование. По атрактивен начин презентираха и коментираха теми, свързани с програмата от избираемия модул по Биология и здравно образование. В началото на месец юни нашите ученици имаха възможността да  посетят и на място да се запознаят с възможностите, предоставяни от университета за академичното им образование. Разгледаха и наблюдаваха демонстрации в лаборатории за изследване и  добиване на енергия от ВЕИ, лазери и медицинска техника и научно- изследователски лаборатории по нано технологии.

През настоящата учебна година продължи разширяването на контактите между двете учебни заведения. През месец октомври учениците от профил “Биология и ЗО и Химия и ОС” отново бяха гости на ПУ “Паисий Хилендарски”. Този път техен  домакин беше Химическият факултет. В началото на своето посещение бяха сърдечно приветствани от декана на факултета – доц. д-р  Веселин Кметов, който им пожела да запазят и разширят своя интерес и знания към химията. Посещението продължи с изпълнението  на лабораторни задачи от нашите ученици, подготвени от преподавателите във факултета и съобразени с учебната програма от модулното обучение в училище. Учениците от 11. клас изследваха свойствата на Ca (OH)2 и взаимодействия на Mg в лабораторията по “Обща и неорганична химия”, а техните съученици от 12 клас експериментираха с качествени реакции за доказване на алдехиди и кетони в лабораторията по “Органична химия”.

Предстои  гостуване на лектори от факултета в гимназията и включване и на биологическия факултет в действие. За тези събития очаквайте следваща информация.

Весели празници и успешна Нова година!

От екипа на проекта!