Димитровград в АТРИУМ

Димитровград в АТРИУМ

Това бе темата на открит урок по история в ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ на 05 декември 2022г. Ученици от профил „Български език и литература и История и цивилизации“ – 12 клас съвместно с участниците по проект „PEOPLE“ на асоциация „АТРИУМ“ представиха идеята за възникването и развитието на Димитровград и теми от противоречивото наследство на тоталитарния режим.

Дванадесетокласниците подготвиха презентация на тема „Димитровград в АТРИУМ“, в която представиха идеите и целите на тоталитарната власт за изграждането на нашия град, както и културния маршрут „АТРИУМ“, от който града е част от 2014 г. Учениците от деветите класове, които участват в проекта „PEOPLE“ на асоциация „АТРИУМ“, представиха филм „Неща премълчавани“, който е подготвен за участието им в проекта. Във филма учениците представят въздействието на режима върху личността на Пеньо Пенев и културния живот на града /закриването на театъра/. Акцентите върху противоречивото наследство предизвикаха дискусия по темата за приемането и оценката на обществото за този период. Участниците в проекта споделиха своите впечатления от изследователската си дейност и от посещенията си в гр. Форли, Италия и гр. Лисабон, Португалия.

Гост на урока бе г-н Яшо Минков в качеството си на вицепрезидент на асоциация „АТРИУМ“, който също е заместник-кмет на Община Димитровград. Той запозна учениците с най – новите проекти на асоциацията, които имат за цел да изследват противоречивите въпроси от времето на недемократичните режими в Европа.

Срещата бе организирана от г-жа Бистра Жекова – главен учител и ръководител на групата към проекта “PEOPLE” и г-ца Иванка Андреева – старши учител по история и цивилизации.

Гости на урока бяха г-н Димитър Делев – заместник директор по УД и г-жа Ваня Вълчанова  – заместник директор АДС както и преподаватели от гимназията.