Местната преса говори за ЕГ Димитровград, ЕГ “Д-р Иван Богоров” и ПЕГ “Д-р Иван Богоров”. Това сме ние.

в-к “Хасковска Марица”