ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ ИМАТ СВОЙ ЕЗИК

Екологичните проблеми имат свой език

В час по руски език, модул,, Устно общуване“ в 11б клас, се проведе открит урок-защита на проект на тема ,,Екологични проблеми“. Класът бе разделен на 4 отбора, които си избраха конкретен проблем, за който представиха презентация. Част от условието на задачата беше да се предложи рационален и ефективен начин за решение. Добре подготвени 4-те отбора затрудниха журито – своя учител Диян Делчев и зам. директора Ваня Вълчанова. След оспорвано състезание на първо място бе определен отборът с капитан Иван Нечев.