Енергийни общности и индустриално замърсяване

Енергийни общности

По случай 11-ти декември – Международен ден на планините, в ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ се състоя открит урок на екологична тема. Учениците от 10-ти клас имаха възможност да се запознаят с г-н Ангел Бондов – координатор местни общности в неправителствената екологична организация „Greenpeace.

Инициатори на урока бяха г-н Калоян Донев – учител по география и икономика и г-жа Екатерина Костова – учител по биология и здравно образование. Въпреки първоначалната идея за открит урок във финалната си част прерастна в дискусия. Учениците показаха заинтересованост по теми като „Индустриално замърсяване на околната среда“ и „Енергийни общности“. Бяха зададени много интересни и състоятелни въпроси, които са атестат за ясната гражданска позиция на учениците и техните знания свързани с разискваните теми.