Засаждайте дървета, пазете Земята!”

Засаждайте дървета, пазете Земята!”

По инициатива на родители, учениците от VIII а клас на Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” Димитровград, под ръководството на класния си ръководител, г-жа Стефка Иванова, се включиха в отбелязвянето на Международния ден на Земята. Осмокласниците засадиха четири паркови дръвчета в двора на училището, които да подобрят конфорта на училищния двор. Всички те разбират необходимостта от горите и парковете, чрез които се осигурява пречистване на въздуха от замърсявания, спира са ерозията на почвата, регулира се количеството на валежите. Чрез тях планетата ни няма да се превърне в пустиня и хората ще могат да живеят здравословно.

Техният призив към всички е „Засаждайте дървета, пазете Земята!”

Related Posts