Защо езикова гимназия?

30 години

ПЕГ “Д-р Иван Богоров” Димитровград

е наследник на идеите и делата на своя патрон. Училището обучава и възпитава модерни, активни, знаещи и можещи българи, част от модерния динамичен свят.

Това е възможно, защото в ПЕГ “Д-р Иван Богоров“ :

Се изучават четири чужди езика – английски, немски, руски и испански – по съвременни учебни програми.
На чужд език се изучават и общообразователни предмети .
Достига се до свободно общуване в устна и писмена форма.
Учениците се подготвят за успешно полагане на изпит по международно признати сертификати. Много от тях продължават образованието си в учебни заведения в чужбина с пълни или частични стипендии.
Училището разполага с модерна материална база – модерно обзаведени компютърни кабинети, две стаи на бъдещето, Център за природни науки с кабинети по физика, химия и биология, кабинети по свят и личност, немски език, география и икономика и видеозала.
Обучението по български език и литература гарантира отлично представяне на държавните зрелостни изпити.
Обучението във всяка една учебна дисциплина дава възможност за отлично представяне на кандидатстудентски изпити и продължаване на образованието във ВУЗ у нас и в чужбина. Около 30% от випускниците продължават образованието си с математика, физика и химия.

Учениците имат възможност за участие в извънкласни форми по интереси, които дават възможност за творческа изява.

В ПЕГ “Д-р Иван Богоров“ бъдещето работи за вас!