Профилирана езикова гимназия
Д-р Иван Богоров
Димитровград

В първите години на своето създаване училището носи името Езикова гимназия – гр. Димитровград. Тя възниква от две паралелки със засилено изучаване на чужди езици, сформирани през 1988 г. в СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград.

Това начинание се оказва успешно и в резултат на засиления интерес от страна на ученици и родители броят на паралелките се увеличава постепенно. От две във випуск, през далечната 1988 г., паралелките нарастват до 5 през 2003 г. Днес общият им брой е 15.

Езикова гимназия "Д-р Иван Богоров" Димитровград

Нуждата от профилирана чуждоезикова подготовка на територията на гр. Димитровград е категорично заявена от обективната действителност. Със Заповед РД- 14 от 09.06.1993 г. на МОНТ се създава Езикова гимназия – гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път – пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес ПЕГ „Д-р Иван Богоров”- престижно училище с традиции и стил. През тези години гимназията успя да се появи, да се развие, да се утвърди, да се докаже, да се конкурира и да побеждава конкурентите си. Завладяно изцяло от прогресивен възрожденски дух за просвета, училището избира за свой патрон видния български възрожденец и ерудит д-р Иван Богоров. Със Заповед 1440 от 18.05.2001 г. на Министъра на образованието и науката то официално приема това име.

Езикова гимназия "Д-р Иван Богоров" Димитровград

Днес Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” разполага със собствена сграда на бул. „Христо Ботев”№ 45. В базата са обособени кабинети по Информационни технологии, съвременен Център по природни науки с две модерни лаборатории, кабинети по останалите учебни предмети.

При нас се обучават повече от 350 ученици, а броят на завършилите е повече от 800.

На 16.12.2009 г. учениците на ПЕГ „Д-р Иван Богоров” направиха своя избор за училищна униформа, която влезе в сила от 01.03.2010 г.

Основни профили за гимназията са чуждоезиковите – английски, немски, испански и руски език.  Част от екипа са учител от САЩ, представител на фондация “Фулбрайт”, и учител по испански език, представител на Програма по образование и културен обмен на Кралство Испания.

Във втория гимназиален етап чуждоезиковият профил е надграден с два профилиращи предмета, групирани  по следния начин: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда; български език и литература и история и цивилизации; информационни технологии и география и икономика.

Филм посветен на 10 години ЕГ “Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград. Гледай тук част 1Гледай тук Част 2Гледай тук Част 3 

Знаем, можем и творим