Класирани ученици след 4-ти етап на прием в гимназия

Новини

Списък

на

приетите ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г, след 4-ти етап на класиране,

в ПЕГ “Д-р Иван Богоров“ гр. Димитровград

Профил Чужди езици „Английски с немски“

  №СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ  БАЛ  /в точки/
 1.Седеф Сезай Сали          273

Профил Чужди езици „Английски с руски език“

  №СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ  БАЛ  /в точки/
 1.Светлозар Илкович Белчев          243,5