Михаела Петрова победител в Националния кръг на Многоезичното състезание

Михаела Петрова победител в Националния кръг на Многоезичното състезание

Вече са известни резултатите от Националния кръг на многоезичното състезание, в което учениците демонстрираха своето умение да си служат с два чужди езика. С най-висок резултат в групата Испански език е Михаела Петрова от ХІ б клас. Състезанието се проведе на 27-28.11.2015 г. в гр. Дупница.

Многоезичното състезание е сериозно изпитание, тъй като учениците трябва да превеждат изпитните задачи от първи на втори чужд език. Михаела успешно се е справила с превода от английски на испански език в категориите диктовка с преразказ, четене с разбиране,  въпроси с отворен отговор и съчинение на зададена тема.

Подготовката за състезанието тази година протече под ръководството на госпожа Милена Андреева.