Модели за личностно и кариерно развитие

Открит урок по география модул 6

открит урок по география и икономика

На 20.02.23 г. в ПЕГ “Д-р Иван Богоров” се проведе открит урок по география и икономика на тема “Модели за личностно и кариерно развитие” от Модул 6 – Профилирана подготовка. По покана на Калоян Донев – учител по география и икономика в нашата гимназия, гост-лектори бяха младите предприемачи и бивши богоровци от випуски 2011 г. и 2012 г. – Теодор Димитров и Николай Цанев. Урокът беше насочен към всички дванадесетокласници, а освен тях присъстваха и част от педагогическия екип.

Благодарим на всички присъствали и се надяваме урока да е бил полезен за всички участници в него.