НОВО ОТЛИЧИЕ НА ТАНЦОВ КЛУБ „БОГОРОВЦИ“

ТК Богоровци на Х Международен фестивал "Несебърски накит"

На 22 и 23 юни 2024 г. в гр. Несебър се проведе Х Международен фолклорен фестивал “Несебърски накит”. При изключително силна конкуренция танцьорите от Танцова формация “Богоровци”, с ръководител г-жа Стефка Иванова, получиха висока оценка за своето представяне.

Професионално жури в раздел хореография в състав проф. д-р Антон Андонов, преподавател в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”, гр. Пловдив, балетмайстор на ФА “Тракия”, гр. Пловдив и доц. Катя Кайрякова – преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна, худ. ръководител на АНПТ “Шумен” присъди 4. място и поощрителна награда с Диплом на Богоровци.

Да им пожелаем нови творчески успехи и все така с много любов и всеотдайност да поддържат жив огъня на българския фолклор!

Слънчево лято!

Related Posts