ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ПО ЕРАЗЪМ + С ПАРТНЬОРИ ОТ РУМЪНИЯ

Образователен обмен по Еразъм+

От 18-ти до 22-ри март в ПЕГ“Д-р Иван Богоров“ се осъществи участие на учениците от осми, девети и десети клас с ръководители г-жа Хилда Мартинова и г-жа Валя Лозева и ученици и преподаватели от Румъния по проект „Еразъм+ – Групова мобилност за ученици – училищно образование“. Учениците от ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ съвместно с учениците от Румъния посетиха часове по природни науки – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия.

Седмицата за тях започна с час по физика и астрономия в девети клас с ръководител г-жа Стефка Иванова,  където се запознаха с теорията на топлинните явления и заедно извършиха лабораторни упражнения. На 20-ти март участваха в любопитната викторина посветена на „Ромео и Жулиета“ от Уилям Шекспир под вещото ръководство на г-н Калоян Добрев в часа по английска литература на единадесети клас. В този ден гостите от Румъния се запознаха с г-ца Келси Уолък, помощник-учител по английски език към фондация Фулбрайт, и изслушаха презентация на тема „Фулбрайт и американското образование“. По-късно през деня учениците наблюдаваха презентации на своите връстници в час по музика с ръководител г-н Марин Калинков на тема “Легендата за Орфей и Евридика и връзката между музиката на Средновековието и музиката в наши дни”. В последния ден от седмицата заедно отбелязаха Световния ден на водата в часа по химия и опазване на околната среда с ръководител г-жа Анна Паунова и ученици от десетите класове, които заедно с румънските ученици обсъждаха важните качества на водата  и участваха в състезание за най-добре направено „водно чудовище“ от рециклируеми материали

Благодарение на съвместното сътрудничество по проекта се надяваме да разширим нашите добри взаимоотношения и да гостуваме на своите приятели от Румъния.