Обучение по медийна грамотност се проведе в ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“

Медийна грамотност

На 19 януари 2024 г. в ПЕГ “Д-р Иван Богоров”, Димитровград се проведе обучение по медийна грамотност, инициирано от sCOOLmedia.com. Програмата, разработена от Асоциацията на европейските журналисти – България, в партньорство с Google, предложи на учениците интерактивни сесии, насочени към разпознаване на дезинформацията и усъвършенстване на умения за проверка на информация в дигиталното пространство. Обучението водиха Мария Милкова, главен редактор на sChoolmedia.com, и Дафина Кондова, журналист от Factcheck.bg.

Практическите уроци бяха фокусирани върху използването на дигитални инструменти за проверка на автентичността на снимки, видеа и новини. Проектът не само насърчава медийната грамотност и дигиталната сигурност, но и създава ново поколение, способно да различава фактите от измислиците и да развива критично мислене в областта на медийната информация.