Обществен съвет
Председател на Обществения съвет:

Добринка Иванова Илиева

Членове:
  1. Анелия Иванова Пеева
  2. Антон Петров Попов 
  3. Веселина Златева Стоянова
  4. Мария Валериева Нанева
  5. Диана Дончева