ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ

10 Graders

Учениците от 10. клас в ПЕГ“Д-р Иван Богоров“ успешно се представиха на Националното външно оценяване и  завършиха първия етап от гимназиалното си образование. На НВО по български език и литература средният брой на постигнатите точки е 54,49 – с десет над средните за региона 44,42 точки и повече от средните за страната 49,38 точки. Анализът на резултатите сочи и устойчив ръст от над 13 точки за последните три години, който е доказателство за нарастващата ефективност на обучението.

Постиженията по английски език също са над средните за страната. Средният успех на богоровци е 84,75 точки при средно ниво за страната – 81,61 точки.

Всички ученици продължават образованието си в профилирана подготовка през следващите две години.

Related Posts