ОТНОВО ПОБЕДИТЕЛИ СРЕД УЧИЛИЩАТА ЕВРОПЕЙСКИ ПОСЛАНИЦИ

Отново победители сред европейските посланици

Богоровци са победителите в Първия национален конкурс за училища посланици на Европейския парламент в България. Конкурсът е организиран  от Бюрото на Европейския парламент в нашата страна и има за цел да популяризира дейността на европейските институции сред по-широк кръг ученици и да събуди интереса им към европейски теми. Конкурсната задача беше училищата да организират съвместна дейност с едно или повече училища от България или друга държава членка, които не участват в Програмата за училища − посланици на ЕП.

Общо 14 училища се включиха в конкурса. Техните дейности бяха оценявани от жури, съставено от членове на Бюрото на Европейския парламент и обучителите по Програмата. Сред критериите за оценка влизат доколко дейността е спомогнала за засилване на интереса към работата на Европейския парламент и по-доброто разбиране на европейските ценности, какъв отзвук е предизвикала, до каква степен учениците са били въвлечени в провеждането ѝ и до колко души е достигнала.

На първо място с равен брой точки са класирани Средно училище „Христо Ботев“, гр. Айтос, и Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград.

Посланиците от Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград, проведоха състезание „Спечели Европа“ с две други училища от града. Състезанието бе организирано в три кръга с по 4 въпроса от 4 категории, свързани с ЕС. Младши посланиците се включиха активно в организацията, като са разработиха въпросите и  проведоха състезанието, разпределяйки си роли и задачи. Накрая участниците са получиха грамоти и награди. С тази дейност училището заинтригува седмокласниците и разпали интереса им към ЕС. Състезанието бе отразено от Haskovo.Live, както и в социалните мрежи, включително на личните профили на учители и ученици.

Участниците от гимназията ще получат материални награди, тъй като участваха в Евроскола и нямат право на повторно участие по програмата в рамките на следващите две години.

Ръководител на  младшите посланици на Европейския парламент в ПЕГ“Д-р Иван Богоров“ е Калоян Добрев – преподавател по английски език и също възпитаник на гимназията. Победителите посветиха  успеха  на 30-годишнината на своето училище.