ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ В ДНЕШНИЯ СВЯТ

Правата на жените в съвременния свят

На 8 март  тази интересна тема обсъждаха  онлайн младшите посланици на Европейския парламент в ПЕГ“Д-р Иван Боров“ с  д-р фил.н. Калина Жекова – преподавател в USL – Лондон, Департамента по политическа наука. Разговорът започна с акцента върху приноса на жените в борбата с ковид пандемията, който ООН постави тази година като признание в Международния ден на жената. Предизвикателство към богоровци бяха въпросите как с три прилагателни биха описали българката и жената в глобалния свят. Сред отговорите най-често срещани бяха – смела, умна, красива, борбена,модерна, работлива, добра, но и неравноправна, несигурна. Срещата продължи с конкретни примери за такива успешни българки и жени, които със своите усилия реално променят света към  по-добро като Малала Юсафзаи  от Пакистан, която отстоява правото на образование на всички момичета  не само в своята страна, но и по света и стана най-младата носителка на Нобелова награда.

От изнесените на срещата факти стана ясно, че  светът от началото на ХХI век продължава да поставя сериозни проблеми, свързани с правата на жените. От 195 държави в света само 22 имат за лидери жени.  В Европейския съюз   жените получават 14,8% по-малко пари на час за една и съща работа. 132 милиона момичета по света все още нямат достъп до образование. От 774 милиона неграмотни по света 2/3 са жени. По-малко от 40% от страните предоставят равен достъп до образование. Какво може да се предприеме, за да се решат тази проблеми, как наистина да се изгради равноправие между хората – това дискутираха младшите посланици с Калина Жекова, която също е възпитаник на димитровградската езикова гимназия.

 Предизвикателството е в това да се излезе от стереотипите и наистина да се даде  на жените възможност за личен избор. Да си помагаме, въпреки различията.