СПЕЦИАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПЕГ И ПУ

Споразумение с ПУ

Вече е факт официалното споразумение между ПЕГ“Д-р Иван Богоров“ – Димитровград и три факултета от ПУ“Паисий Хилендарски“- Биологичен, Физико – технологичен и Химически. Така се осигурява академично съдействие в профилираното обучение по учебните предмети „Биология и здравно образование“, „Физика и астрономия“ и „Химия и опазване на околната среда“, което димитровградската езикова гимназия осъществява във втори гимназиален етап.

Споразумението предвижда учителите и университетските преподаватели да изготвят съвместно учебните програми по избираемите модули. Трите факултета от Пловдивския университет ще подпомагат и консултират учебно-методическата дейност по профилиращите предмети. Ще се организират съвместни срещи и дискусии с кандидат-студентите от гимназията, което пък ще им помогне при тяхната професионална реализация. Събитията от договореното сътрудничество ще се одобряват от директора на гимназията Красимир Кръстев и от факултативните съвети.

Това споразумение е в тон с най-модерните тенденции в образованието. Тo дава на младите хора освен отлична подготовка по два чужди езика и възможността за отлична професионална подготовка при достъп до академична среда.