Фондация "Стичтинг Студиефондс Дана"

е нидерландска организация, която подкрепя развитието на даровити ученици. Стипендиите, които отпуска фондацията са под формата на учебници и литература. Право на стипендия имат учениците, които са класирани на областен, национален или международен кръг на олимпиади и състезания от календара на МОН.

ПЕГ “Д-р Иван Богоров” си партнира с нидерландската фондация повече от 10 години. Представител на организацията връчва наградите на одобрените ученици лично при откриването на новата учебна година. 

Стипендианти за 2022 г.

Иван Нечев, XI Б клас, 

Николай Русев, XI В клас, трето място на Националния кръг на олимпиадата по английски език

Благовеста Георгиева, XI Б клас, 

 

Стипендианти за 2021 г.

Иван Нечев, X Б клас, първо място на Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Румяна Вълчева, Кристиана Иванова и Денис Хубенов от XII А и Б клас, класирани за Национален кръг на олимпиадата по гражданско образование; 

Румяна Вълчева е класирана на трето място на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература 

Марина Петкова, XII В клас, първо място на Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации и второ място на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

Стипендианти за 2018 г.

Петко Петков, Х Б клас, 

Ирина Митева, ХII А клас, 

Добромир Зафиров, XII А клас, 

Стипендианти за 2017 г.

Добромир Зафиров, 

Никол – Валери Димитрова

Кристина  

Xxx

Теодор Стоянов

Стипендианти
за 2016 г.

Антония Динева

Ирина Митева, 

Добромир Зафиров, 

Валя Лозева

Xxx

Стипендианти
за 2012 г.

Дарина Пейчева, ХI A клас,   отлично класиране в Областния кръг на олимпиадата по  физика и астрономия

Златиана Тодорова, ХІІ Б клас, отлично класиране в Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование и първото място на Областния кръг от същата олимпиада

Стела Кинева, ХІІ Б клас, отлично представяне на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература и класиране  за Националния кръг на същата олимпиада

Диляна Златанова, ХІІ Г клас, за извоюваното челно място  на Областния кръг на олимпиадата по  история и цивилизация