СЪВРЕМЕННО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СЕМИНАР

Съвремнно икономическо развитие

От 16.03.2021 г. до 23.03.2021 г. се проведе семинар под надслов -„Съвременно икономическо развитие“. Участниците – ученици от двете групи на Профил – „География и икономика“ – 11 клас, под ръководството на техните преподаватели – Иванка Андреева и Атанаска Даскалова, осъществиха видеоконферентна връзка в платфомата Zoom с водещи експерти в областта на икономиката, с които трансферираха знания и получиха ценни съвети.

Семинарът – като добро място за среща на съмишленици и осъществяване на бъдещи контакти, премина в три етапа:

Ръководител по първата тема: „Виртуалните валути – парите на бъдещето“ бе Георги Кърчев – възпитаник на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, Магистър по икономика, занимаващ се с „Виртуален маркетинг“. Той разкри особеностите на криптовалутите като парите на бъдещето и посочи стартиращи фирми, банки, технологични компании, които все повече се опитват да направят криптоплащанията по-достъпни.

Ръководител по втората тема -„ Бизнес администрацията“ и по третата тема -„ Международният туризъм – съвременна форма на стопанско развитие“ бе Галина Иванова – Магистър по икономика, докторант към Икономически Университет – Варна, съсобственик на туристическа компания. Тя постави проблемен въпрос – собствен бизнес или позиция в голяма корпорация, но независимо от разнопосочните отговори , познания по маркетинг, мениджмънт, финанси, човешки ресурси са обективно необходими. Вниманието на участниците бе насочено към Международния туризъм като перспективен бизнес, за който са необходими познания по чужди езици, география, информационни технологии, но и умения и качества като устойчивост, учтивост, толерантност, лоялност, почтеност. След теоретичната постановка за международния туризъм, участницити в ролята на туроператори и туристически агенти направиха виртуални пътувания до екзотични дестинации – Дубай, Мексико, Египет, Япония, Танзания, Малдиви, Тунис.

Семинарът завърши с изразена готовност, както от страна на участниците, така и от страна на ръководителите за бъдещо сътрудничество и изграждане на работни връзки.