С две пълни шестици от ДЗИ завършва випуск 2024

ДЗИ 2024

Зрелостниците от Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“ завършиха  успешно втория  етап на гимназиалното си образование.

Резултатите от Държавните зрелостни изпити по български език и литература са средно Добър /4,47/ –  съответно Добър (4. 40) за XII-а клас с преподавател г-н Валери Славов, Мн. добър (4.51) за XII-б клас и Мн. добър (4.50) за XII-в клас с преподавател г-жа Илина Кинева. Постиженията на учениците по български език и литература са над средния успех за региона и за страната. Забележителна е и принадената стойност от обучението по български език и литература. За петте години на обучение тя е с ръст 0,53 като разлика от входа в осми клас  – Добър/ 4,08/ от резултатите на НВО –  и изхода в XII клас с успех Много добър /4,60/.

Шампион на випуска е Иван Йонков от XII б клас, който е постигнал пълна шестица на ДЗИ по български език и литература и Отличен (5.96) на ДЗИ по история и цивилизации. С пълна шестица на ДЗИ по английски език е Николай Русев от XII в клас. Високи са постиженията по български език и литература на Диана Бобчева от XII в клас-Отличен (5.89), и Благовеста Георгиева от XII б клас- Отличен (5.70).

На ДЗИ по английски език седем ученици са получили отлични оценки, а с много добър успех са 10 зрелостници. Средният успех е Много добър /4,50/.

Резултатите от ДЗИ по история и цивилизации и география и икономика са над средните за региона и за страната.

Ръководството на Гимназията поздравява зрелостниците и техните преподаватели с успешното представяне на ДЗИ-2024 г.

Related Posts