Трафик на хора и рисково поведение

Трафик на хора и рисково поведение

Представители на Общински ученически парламент с ръководител Симона Въловска към ОП „Детски и младежки център“ посетиха ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ на 3-ти и на 6-ти ноември. Младежите изнесоха презентация на тема „Трафик на хора и рисково поведение“ пред осмокласниците и деветокласниците на гимназията в час на класа. За учениците беше много интересно да се запознаят с темата и да научат за опасностите, които крие трафикът на хора и как може да помогнат за неговата превенция. Общински ученически парламент е присъствал на обучение към Детска предагогическа стая в гр. Димитровград и сега спомага за разпространението на тази информация сред учениците. Богоровци взеха участие в инициативата като дискутираха проблема и се опитаха да предложат решения за превенцията на трафик на хора. На презентацията присъстваха педагогическия съветник на училището – г-жа Екатерина Атанасова, класните ръководители и училищното ръководство