УНИКАЛНА СРЕЩА НА ВИПУСКИТЕ

Среща на випуските 2023

Богоровци от различни випуски се срещнаха на 29 април 2023г  в двора на родната гимназия. Поводът бе 30-годишнината на ПЕГ“Д-р Иван Богоров“. Поканата бе на ръководството на училището, а целта – връщане към годините на вълнения,мечти и израстване, равносметка на извървения път и гордост от постигнатото.

Срещата бе изключително приятелска. Тези, които са завършили преди 2006г, имаха възможност да разгледат сградата на гимназията, кабинетите по информатика и природни науки, обновените класни стаи, прекрасната спортна база. А богоровци от успешните випуски от последните 17 години се върнаха в своите класни стаи, за да си припомнят какво е да си ученик колко много весели случки има от часовете и междучасията.

За значителна част от преподавателите в гимназията това бе двойна среща, защото те бяха в качеството си и на ученици, и на учители. Интересно бе да се срещнат със свои съученици, но да разговарят и с учениците си, които вече има какво да разкажат като реализирани личности.

На специално подготвеното място бяха направени много снимки, а в книгата на випуските останаха много отзиви от срещата.

На пейките в двора разговорите продължаваха много след официалния край на срещата. Значи има за какво да сме заедно.