Условия за ползване на сайта eg-dg-bg.com.

Всички текстове, снимки, илюстрации и всякаква информация, наричани накратко „информация“, които се намират на сайта eg-dg-bg.com са собственост на eg-dg-bg.com и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права. Всички информации са осигурени от екипа на сайта, неговите сътрудници или неговите потребители. Ако е използван друг източник, то той е надлежно указан.

Никой няма право да използва информация от eg-dg-bg.com за комерсиални цели, като за такива се счита всичко, различно от лична употреба, без да цитира източник eg-dg-bg.com. Други медии могат да ползват информация от eg-dg-bg.com само ако съобщят източник eg-dg-bg.com. За електронните издания се изисква поставянето на линк към началната страница на eg-dg-bg.com и/или към конкретната информация. В допълнение други сайтове могат да използват RSS емисиите на eg-dg-bg.com, като в този случай задължително трябва да не променят линковете към новините.

Сайтът eg-dg-bg.com е създаден, за да предоставя информация и да осигурява занимание на потребители си, като им бъде полезен със своите функционалности. eg-dg-bg.com или авторите в него не могат да бъдат отговорни за евентуални щети, преки или косвени, причинени от ползването на сайта или от публикувана информация от страна на потребителите.

eg-dg-bg.com събира информация за потребителите си, която те сами предоставят. Тази информация няма да бъде предоставена на трети страни, освен в случай, че бъде законно изискана. eg-dg-bg.com има право да показва информация за идентификация на потребителите, включително пълния или непълния IP адрес.

eg-dg-bg.com или трети лица могат да записват и четат cookies на Вашия компютър или да ползват web beacon, за да събират информация. Възможно е трети фирми – партньори на eg-dg-bg.com да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на сайта с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за потребителите. Ако желаете, можете да забраните записването на cookies на Вашия компютър като промените настройките на системата си.

eg-dg-bg.com има право да отказва достъп на потребител или да премахва съдържание, добавено от потребител, ако той не спазва тези или други публикувани в сайта правила, както и по свое усмотрение. eg-dg-bg.com има право да откаже да публикува предоставена от потребител информация без да е длъжен да представи причина за това.

Всеки има право да рекламира в сайта eg-dg-bg.com срещу заплащане. eg-dg-bg.com има право да отказва реклама без да представи причина за това. eg-dg-bg.com не носи отговорност за съдържанието на рекламните елементи, които се визуализират в сайта. Отговорността за това е на съответните рекламодатели или рекламни мрежи.

Тези условия подлежат на промяна по всяко време без предупреждение. Задължение на потребителите е да следят за промените и да ги спазват.