Участие в програмата ,,Иновации в действие“– посещение на ЕГ ,,Васил Карагьозов“, гр. Ямбол

Участие в програма ,,Иновации в действие“ – посещение на ЕГ ,,Васил Карагьозов“, гр. Ямбол

На 19.04 и 20.04 екип от гимназията бе на гости на ЕГ ,,Васил Карагьозов“ гр. Ямбол по национална програма ,,Иновации в действие“. Другите две училища, които участваха в срещата бяха ПГТ ,,Юрий Гагарин“ гр. Радомир и ГПЧЕ ,,Симеон Радев“ гр. Перник. Целта на мобилността бе да се обменят добри иновативни практики.

През първия ден на програмата гимназията домакин сподели своите добри практики, а след това Богоровци наблюдаваха часове по иновативния предмет на домакините ,,Изкуство и общество“. В следобедната част на деня, бе организирано посещение на археологическия резерват Кабиле в гр. Ямбол и манастирът в близост ,,Рождество на Пресвета Богородица“.

Вторият ден премина по-интензивно, като гост-училищата имаха възможност да представят своите добри практики. Нашият преподавател г-н Калоян Добрев представи само една малка част от дейността на нашия екип като включи: пътеводителя ,,България – пътешествие до рая“, двуезичния сборник „Да опознаем Европа“, кратките истории ,,Приключенията на Хънтър Ли“,  изработването на туристически маршрути в часовете по география и т.н. В края на деня учениците ни наблюдаваха иновативни уроци по испански и биология.

С участието си в програма училищата, успяха да изградят партньорски връзки за бъдещи съвместни проекти и същевременно обогатиха опита си.

Ръководител на екипа от ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“ бе г-н Калоян Добрев, а учениците представили гимназията бяха Богомил Янев 9в, Емилия Чавдарова 10б и Жени Вълева 10в клас.