Участие в семинар по програма Еразъм +

Участие в семинар по програма Еразъм +

На 21.10.2022г. и  22.10.2022г. в гр. Хасково се проведе семинар на тема „Младежко гражданско участие – бъдещето на Европа” по програмата „Еразъм +”, организиран от Effective Association Plovdiv. В него участваха ученици от ПЕГ „Д-р Иван Богоров” гр. Димитровград и ученици от ПГ по Туризъм „Александър Паскалев“, гр. Хасково.

Семинарът беше разделен на четири модула. Модулите бяха представени от гост – лектори, които са журналисти, икономисти и юристи.

Темата на първия модул бе „Младежка Европа” с лектор Красимир Лойков. В този модул учениците се запознаха с институциите в Европейския съюз, Европейски потребителски центрове, Информационна мрежа „EURES”, „SOLVTI” и др.

Вторият модул, който е „Цифрова трансформация. Медии и медийна грамотност” бе представен от журналистката Виктория Петрова. В него учениците научиха как да различават фалшивите новини, пропагандни публикации и как да откриват кои заглавия не кореспондират с текста.

Третият модул бе „Зелена Европа” с лектор Юлиан Моллов. В него той разказа какво може да направим, за да имаме зелени градове, какво е кръгова икономика и какви действия трябва ние самите да предприемем.

В четвъртия модул „Гражданска активност  начин на употреба”, Димитър Згуров представи какво пряко участие можем да вземем като граждани, как се създава подписка, референдум и общо събрание на населението.

Учениците от ПЕГ „Д-р Иван Богоров” придобиха нови знания, работиха в екип и представяха своите задачи пред лекторите.

На последния ден участниците получиха сертификат от проекта.

Представители от ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“:

9а клас: Евгени Гинчев, Христо Русев, Галина Митева, Симге Салим; 9в клас: Димитър Тодоров, Богомил Янев, Павла Георгиева, Теодора Тодорова; 10б клас: Емилия Чавдарова, Стиляна Костова; 10в клас: Жени Вълева, Маргарита Гановска, Ивона Маринова, Мария Жекова, Парис Кирилова, Даная Манолова; 11в клас: Едита Делчева; 12в клас: Милко Милков, Георги Иванов

Ръководители: Ваня Вълчанова – зам. Директор; Калоян Донев – учител по география и гражданско образование