УЧЕНИЦИ ИЗРАБОТИХА ГЕОГРАФСКА КАРТА НА СВЕТА

УЧЕНИЦИ ИЗРАБОТИХА ГЕОГРАФСКА КАРТА НА СВЕТА

Възпитаниците на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ изработиха световна географска карта. Единадесетокласниците от профил „География и икономика и Информационни технологии“ изпълниха трудоемка задача под ръководството на своите учители Калоян Донев и Марин Калинков. Картата е тематична и включва разпространението на полезните изкопаеми в света.

          Богоровци работиха бинарно в рамките на близо два месеца. Идеята се роди в часовете по география и икономика в темата „Природни ресурси и природноресурсен потенциал“ от Модул 1. Развитието и същинската изработка бяха осъществени по информационни технологии в Модул 2 – Мултимедия. Теоретичните знания от урока на тема „Техника при обработка на изображения, графична визия и експортиране на векторна графика“, учениците приложиха чрез използване на програмите „GIMP“ и „Photoshop“.

           Картата ще бъде разположена в кабинета по география и икономика и ще може да се използва от всички ученици на гимназията.