Училищно настоятелство "Златорог"
Председател на настоятелството:

Ралица Живкова Сатамова

Членове:
  1. Боряна Стойкова Георгиева
  2. Жанета Миткова Дулева
  3. Стела Иванова Шишманова
  4. Емилия Пенчева Гочева