Химията – забавна, лесна, интересна

Химията – забавна, лесна, интересна

С тази нагласа премина поредното събитие от сътрудничеството между ПЕГ„Д-р Иван Богоров”  и преподаватели от химически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

На 06 февруари 2023 г. учениците от 11. и 12. класове, профили „Биология и здравно образование” и „Химия и опазване на околната среда”, на езикова гимназия посрещнаха  своите лектори – доц. д-р Нина Димчева, ръководител катедра „Физикохимия”, и доц. д-р Стоянка Николова – Атанасова от факултет „Органична химия”.

Доц. д-р Нина Димчева представи презентация на тема „Озон. Озонотерапия”, заложена в програмата на  избираем модул в профил „Химия и опазване на околната среда”. Бъдещите химици получиха важна и интересна информация за създаването, ползите и вредите от въздействието на озона върху живите организми.

Припомняме, че последното и предишни събития по линия на това сътрудничество стават факт като дейност, свързана със спечеления през 2022 година от ПЕГ„Д-р Иван Богоров” проект „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка” по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” на МОН.

В лабораторията на Центъра по природни науки на училището всички ученици имаха възможност да проведат лабораторно упражнение за синтезиране на аспирин, тема също от програмата на  избираем модул в профил „Химия и опазване на околната среда”. Под ръководството на доц. д-р Стоянка Николова – Атанасова, разделени на екипи, всички успяха да се справят с отговорната задача без произшествия. Синтезираният аспирин ще се използва по предназначение.

През м.април 2023 г. предстои откриване на втората лаборатория по природни науки на територията на училището, която ще разшири възможностите на съществуващия от 2011 г. Център по природни науки.

И още в анонс – на 11 юни 2023 г. ПЕГ„Д-р Иван Богоров” ще е домакин на Националното състезание „Ключови компетентности по природни науки” за 2022-2023 учебна година.

Очаквайте още информация за тези предстоящи събития.