„Learn, play and stay with us”

Learn, play and stay with us - състезание по английски език

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

На 18 май 2023 г. във видео залата на гимназията се проведе състезание  по английски език „Learn, play and stay with us”, организирано от г-жа Мартинова, г-жа Лозева и група ученици от 8-ми клас. В него активно се включиха отборите на  ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Пенчо Славейков“.

Идеята на състезанието е създаване на добри творчески взаимоотношения между ученици и учители от различните училища в града.

Състезанието се проведе в два кръга – отборна надпревара и трети индивидуален кръг. В първи кръг учениците имаха конкретни задачи, свързани с общообразователните предмети, а във втори и трети кръг учениците се съревноваваха само на английски език. Задачите бяха свързани с английската лексика за съставяне на синонимни гнезда и отговаряне на въпроси във викторина.

Жури на състезанието бяха – Мис Кейти Коунс – помощник учител по английски език към фондация „Фулбрайт“, Христо Русев и Галина Митева – ученици от 9 клас на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“.

Първото място спечелиха учениците от ОУ „Алеко Константинов“, като завоюваха не само отборната победа, а и победа в индивидуалния кръг. Капитанът на отбора Даниел Димов успя да отговори правилно на 9  от 10 въпроса и така убедително заслужи индивидуална награда.

Състезанието е посветено на 30-годишнината от създаването на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград.