БОГОРОВЦИ ГОСТУВАТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДОМА НА ЕВРОПА

БОГОРОВЦИ ГОСТУВАТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДОМА НА ЕВРОПА

На 17 април младши посланиците от ПЕГ ,, Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград бяха на посещение в Народното събрание и Дома на Европа.

В парламента те научиха повече информация за функциите на председателя на НС и на депутатите. Освен това богоровци успяха да участват в официалното откриване на изложба по повод 145 годишнината от създаването на конституцията.

В Дома на Европа, младежите се включиха в интерактивна дискусия с г-н Теодор Стойчев, председател на бюрото на Европейския парламент в България, като имаше възможност да изразят своите въпроси и възгледи относно приемането на еврото и зелената сделка. След това имаше среща с представители на Европейската Комисия от генерална дирекция преводи, с които учениците успяха да обменят опит и да научат колко важно е владеенето на поне два чужди езика на територията на ЕС. Накрая  представители от информационния център на ЕС изнесоха презентация свързана с младежките програми, които предлага ЕС.

Посещението на богоровци в Народното събрание и Дома на Европа бе повод за вдъхновение и обогатяване на техните знания за политическите процеси и европейската интеграция. Това изживяване не само ги запозна с институциите на страната и ЕС, но и ги насърчи да бъдат активни участници в обществения живот и ангажирани граждани на Европа.

Related Posts