Богоровци с блестящо представяне на регионална среща за посланици към Европейския парламент

Регионални среща на училищата посланици на ЕП

На 22.02.2024г. Богоровци взеха участие в регионалната среща на училища посланици към Европейския парламент в СУ ,,Любен Каравелов“, гр. Пловдив, в която се включиха  още 17 училища от област Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Пазарджик и Хасково.

Срещата беше структурирана в две основни части. В началото се проведе викторина, посветена на държавите-членки на Европейския съюз, следвана от лекция на професор Ингрид Шикова от СУ “Св. Климент Охридски”, която разглеждаше важността на европейските избори.

Във втората част от срещата посланиците бяха разпределени в седем работилници, където учениците разискваха различни аспекти на европейската политика и общество. Богомил Янев от 10-ти клас и Жени Вълева от 11-ти клас бяха избрани като модератори на работилница номер шест на тема “Докъде и как с изкуствения интелект в образованието”.

Другите работилници обхващаха теми като “Информиране и ориентация за европейските избори 2024 г. – социалните мрежи като инструмент за кампаниите”, “Нашите права като граждани на Европейския съюз – решаване на практически случаи”, “Нашите кандидати за европейски парламентарни представители” и “Нашето европейско училище на бъдещето”.

Учениците от ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград проявиха изключителни познания и ангажираност, като някои от тях бяха сред победителите във викторината. Освен това, те активно участваха като основни говорители в различните работилници, представяйки своите идеи пред аудитория от 180 души.

Тяхната активност и ангажираност не само отразиха високото качество на образованието в ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“, но и потвърдиха ролята на младото поколение в европейския обществен диалог и развитието на образованието.

В екипа на гимназията взеха участие: Евгени Гинчев 10а, Христо Русев 10а, Галина Митева 10а, Богомил Янев 10в, Димитър Тодоров 10в, Теодора Тодорова 10в, Емилия Чавдарова 11б и Жени Вълева 11в с ръководител г-н Калоян Добрев.

Related Posts