УЧАСТВАМЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

Новини

Ние сме Габи, Жаклин, Антоана, Даная, Авигея, Евгени, Богомил, Христо и Димитър и сме част от екипа, който работи по международния проект на община Димитровград „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („Personal Stories Of Discrimination and Persecution Under The Totalitarian Regimes of the XX century” – „PEOPLE“ ). Проектът се осъществява по програма на ЕС „ Европа за гражданите“ от асоциация ATRIUM, основана през 2013 г. от 16 общини от Италия, Хърватия, България, Румъния и Албания. Партньори по проект „PEOPLE” са общините Форли (Италия), Димитровград (България), сдружение „BASHKA” – Тирана (Албания), гр. Лабин (Хърватия) и „Сдружение на португалски политически емигранти“ (Португалия). Ръководител на нашия екип е г-жа Бистра Жекова.

Целта ни беше да намерим и да се запознаем с лични истории на творци, свързани с противоречивото наследство от социализма. Такива, които са част от историята и паметта на нашия Димитровград. Да потърсим лични разкази, документи, свидетелства на времето, които да ни дадат нова гледна точка.

Като резултат на нашата работа, започнала още през месец февруари, на 10 май 2022г в дом музей „Пеньо Пенев“ представихме нашия филм „Неща премълчавани“, в който събрахме накратко най- важното от дейностите ни. За нашия филм се спряхме на два основни случая – на „Случаят Пеньо Пенев“ – историята на един млад, възторжен, но трагично загинал поет, свързал завинаги живота и смъртта си с нашия град. Другият случай е свързан с една културна репресия, започнала с театрална постановка и завършила със закриването през 1964г на драматичния театър в Димитровград. Основната информация, която получихме, бе със съдействието на Историческия музей и г-жа Николина Умурска, дом музей „Пеньо Пенев“ и неговия дългогодишен уредник г-жа Живка Шишкова – най-добрият познавач в страната на живота и творчеството на „поета с ватенката“.

В нашия филм ще видите Кин Стоянов – български писател и журналист, син на Радой Ралин – един от най-критичните гласове на тоталитарното общество. Неговата гледна точка ни помогна да разберем отблизо съдбата на дисидента, сложните взаимоотношения между твореца и властта и отговорността му към обществото и времето.